Selamat Hari Raya PASKAH 2020

Selamat Hari Raya PASKAH 2020 - Rm.Kunradus B.M,CSsR & Rm.Agustinus M,CSsR - Paroki Jatiwaringin