Tag: 2021

“Hati Yang Terbuka Untuk Tuhan”

Yun. 3 : 1-5.10; 1Kor. 7 : 29-31; Mat 1 : 14-20

“Dipanggil untuk Memanggil”

1Sam.3:3b-10,19; 1Kor.6:13c-15a,17-20; Yoh.1:35-42

PESTA PEMBAPTISAN TUHAN

Yes. 55 : 1-11; 1 Yoh. 5 : 1-9; Mrk. 1 : 7-11

HARI RAYA PENAMPAKAN TUHAN

Yes.60:1-6; Ef.3:2-3a,5-6; Mat.2:1-12